İrsaliyeli Fatura

irsaliyeli fatura

İrsaliyeli Fatura

İrsaliyeli fatura, irsaliye ile faturanın birleştirilmiş halidir. Tıpkı diğer faturalarda olduğu gibi, irsaliyeli fatura da Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş anlaşmalı matbaalar tarafından basılabilir. Bir anlaşmalı matbaa irsaliyeli fatura basabilmesi için yasal yükümlülüklerini ve Maliye Bakanlığının istemiş olduğu asgari şartları yerine getirmiş olması gerekir. (Kırtasiyelerde satılan irsaliyeli fatura ciltleri notere tasdik ettirilerek kullanılabilir. Noterin sayfa numarası vermesi gerekmektedir.)

İrsaliyeli fatura 1 asıl ve 2 kopya olacak şekilde düzenlenmelidir. Bu düzenleme asgari nüsha sayısını ifade eder. Duruma göre, istek halinde kopya sayısı artırılabilir. Eğer irsaliyeli fatura kullanılıyorsa, ayrı ayrı fatura ve irsaliye saklama zorunluluğu bulunmaz.

İrsaliyeli Fatura içerisinde hangi bilgiler bulunur?

  • İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi, saati, seri numarası ve sıra numarası olmalıdır
  • Düzenleyenin adı, ünvanı, adresi, vergi dairesi bulunmalıdır.
  • Hizmetin cinsi, miktarı ve tutarı belirtilmelidir. Ayrıca, KDV oranı ve tutarı da belirtilmelidir.
  • Malın kime gönderildiği, hizmetin kime yapıldığı bildirilmelidir. Aynı şekilde müşterinin adresi, ünvanı ve vergi dairesi de olmalıdır. Bu bilgilerin olmaması / eksik olması durumunda irsaliyeli faturalar geçerli sayılmazlar.

İrsaliyeli faturaların en az 1 asıl ve 2 kopya şeklinde, 3 nüsha olmaması halinde hiç düzenlenmemiş sayılacağı unutulmamalıdır. Bu nüshalardan birinin müşteriye verilmesi gerekmektedir.

İrsaliyeli faturalar Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmiş anlaşmalı matbaalarda uygun ölçü ve esaslara göre basılmak durumundadırlar.

 

Sevk edilen mallarla ilgili olarak; irsaliyeli fatura altında bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.” ibaresinin yer alması gerekir. Bu ibarenin yer almadığı sevk mallarında irsaliyeli fatura ile sorun yaşanır. Ama bu ibare yer aldığı sürece ayrı bir sevk / taşıma irsaliyesi düzenlenmesi gerekmez. Her türlü taşıma – taşıttırma işlemi güvenli ve şeffaf bir şekilde gerçekleşebilir.

İrsaliyeli fatura kullanmak için hesap dönemi başlamadan anlaşmalı matbaalardan irsaliyeli fatura temin etmek gerekir. Bu tarihlerden önce, dönem içerisinde irsaliyeli fatura basımı yaptırılamaz. Eğer mükellef irsaliyeli fatura kullanımına geçiyorsa ve elinde daha önceden bulunan irsaliye ve fatura ayrı ayrı varsa, elindeki bu kağıtları vergi dairelerinde iptal ettirmek zorundadır.