Serbest Meslek Makbuzu

Serbest Meslek  ve S.M. Makbuzu Nedir?

Serbest meslek; Meslek sahiplerinin bir kuruluşa bağlı olmadan bağımsız olarak çalışmasıdır. Serbest meslek makbuzu ise bu meslek üzerinde faaliyet gösteren şahısların, meslekleri ile ilişkili her türlü tahsilatı belgeledikleri evraktır. Anlaşmalı matbaa tarafından basımı yapılır.

Evrakın Şekli ve Düzeni! 
Bu evrakta, ilk önce makbuzu düzenleyenin adı, soyadı, ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası yer almaktadır. İkincil olarak müşterinin adı, soyadı, adresi ve varsa vergi dairesi ve numarası yer almaktadır. Detay olarak alınan para ve miktarı, paranın alındığı tarih, kdv tutarı, ve gelir vergisi tutarı belirtilmektedir.  Bu makbuz, düzenleyen tarafından imzalanmalıdır. İlave olarak bu tip evraklar seri ve sıra numaraları ile kullanıma sunulmalıdır. Serbest meslekte yer alan kdv oranları ise şu şekildedir;

– Sağlık hizmeti ücretlerinde % 8 KDV
– Diğer ücretler üzerinden %18 KDV
– Ücret sanat, eğitim, araştırma vb. gibi bir hizmet karşılığındaysa KDV oran % 17
– Gelir vergisi stopajı % 20

Gelir vergisi, brüt ücret üzerinden hesaplanmalıdır. Oranı ise %20’dir. Bu işlem yapılarak brüt ücret üzerinden gelir vergisi düşürülür ve kdv eklenerek net alınacak ücret hesaplanır.