Girdi yapan FaturaBasımı.gen.tr

Serbest Meslek Makbuzu

Serbest Meslek  ve S.M. Makbuzu Nedir? Serbest meslek; Meslek sahiplerinin bir kuruluşa bağlı olmadan bağımsız olarak çalışmasıdır. Serbest meslek makbuzu ise bu meslek üzerinde faaliyet gösteren şahısların, meslekleri ile ilişkili her türlü tahsilatı belgeledikleri evraktır. Anlaşmalı matbaa tarafından basımı yapılır. Evrakın Şekli ve Düzeni!  Bu evrakta, ilk önce makbuzu düzenleyenin adı, soyadı, ünvanı, adresi, vergi […]

Taşıma İrsaliyesi

Taşıma İrsaliyesi Adından da anlaşılacağı üzere, taşıma irsaliyesi bir malın taşınması sırasında malı gönderen tarafından düzenlenir ve malı taşıyana verilir. (Kendi malını kendi aracıyla taşıyan kişiler taşıma irsaliyesi düzenlemek zorunda değildir.) Buradaki amaç malı taşıyanı izlemek değil, taşıma hizmetiyle ilgili ortaya çıkan ücretin izlenebilmesidir. Taşınan malın ne olduğunun öneminden çok, taşıma ücretinin önemi vardır. Maliye […]

Sevk İrsaliyesi

Sevk İrsaliyesi Sevk irsaliyesi bir malın / ürünün taşınması, nakledilmesi sırasında düzenlenen irsaliyedir. Sevk irsaliyesi üzerinde taşınanın ne olduğu, miktarı veya kime ait olduğu gibi bilgiler vardır. Satılan mallara düzenlenebildiği gibi, satılmak üzere olan mallar için de düzenlenebilir. Sevk irsaliyesini malın taşınmasında sorumlu olan taraf; ya satıcı ya da alıcı düzenler. Tüm diğer Maliye Bakanlığına […]

İrsaliyeli Fatura

İrsaliyeli Fatura İrsaliyeli fatura, irsaliye ile faturanın birleştirilmiş halidir. Tıpkı diğer faturalarda olduğu gibi, irsaliyeli fatura da Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş anlaşmalı matbaalar tarafından basılabilir. Bir anlaşmalı matbaa irsaliyeli fatura basabilmesi için yasal yükümlülüklerini ve Maliye Bakanlığının istemiş olduğu asgari şartları yerine getirmiş olması gerekir. (Kırtasiyelerde satılan irsaliyeli fatura ciltleri notere tasdik ettirilerek kullanılabilir. Noterin […]

Anlaşmalı Matbaa

Anlaşmalı Matbaa Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, şirketlerin kullanmak zorunda olduğu Fatura, İrsaliye, Serbest Meslek Makbuzu vs. gibi resmi evrakların basımını gerçekleştirme yetkisi olan matbaalar anlaşmalı matbaa olarak bilinirler. Şirket ya da her türlü dükkan sahipleri müşteriye satış ya da hizmet gerçekleştirmek için belli izinlere tabii olmak zorundadır. Bu tip satış yapan ya da hizmet veren […]

Fatura Basımı Fiyatları

Fatura Kağıtları Fatura basımı fiyatları, kullanılacak olan kağıda, faturanın ebatına, üzerine yapılacak olan baskının renk sayısına ve kopya sayısına göre değişiklik göstermektedir. Genelde elle kesilecek olan faturalarda otokopili kağıtlar kullanılır. Bu kağıtlar ortalama 56 gr. kalınlığındadır. Ayrıca son zamanlarda sıkça renkli birinci hamur kağıtlar kullanılmaktadır. İşyerlerinde lazer veya kartuşlu yazıcısı olan firmalar  elle kesmek yerine […]