Anlaşmalı Matbaa

maliye anlaşmalı matbaa

Anlaşmalı Matbaa

Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, şirketlerin kullanmak zorunda olduğu Fatura, İrsaliye, Serbest Meslek Makbuzu vs. gibi resmi evrakların basımını gerçekleştirme yetkisi olan matbaalar anlaşmalı matbaa olarak bilinirler.

Şirket ya da her türlü dükkan sahipleri müşteriye satış ya da hizmet gerçekleştirmek için belli izinlere tabii olmak zorundadır. Bu tip satış yapan ya da hizmet veren yerler  Maliye Bakanlığı’na bağlıdır. Bu bağlılık satış yapan kurumun ya da kişinin fatura verme zorunluluğunu doğurur. İşte anlaşmalı matbaa sayesinde Maliye Bakanlığı bu çevrimin kontrolünü sağlar. Yani fatura, irsaliye, adisyon ya da makbuz tipi matbaa ürünleri yalnızca Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı matbaalar tarafından basılabilir.

Anlaşmalı matbaalarda baskı işlemini gerçekleştirebilmek için (fatura basımı, adisyon basımı , satış fişi vs.) Maliye Bakanlığı’na kayıtlı olduğunu gösteren evraklarına ihtiyaç vardır. Bunun dışındaki hallerde anlaşmalı matbaalar baskı işlemini yasal olarak gerçekleştiremezler.

Anlaşmalı Matbaa ile Nasıl Çalışılır?

Bir matbaanın anlaşmalı matbaa olabilmesi için Maliye tarafından denetlenmesi ve incelenmesi gerekir. Bu aşamada en önemli kriter matbaanın daha önce bir vukuat içerisinde bulunmaması, vergilerini düzenli olarak ödemesi ve makine kapasitesinin yeterli olmasıdır. Maliye Bakanlığı’nın bu konudadaki özverili çalışmaları ve denetimlerinin amacı vergi kaçakçılığının önüne geçebilmek, anlaşmalı matbaanın bu konuda güvenilir olduğunu temin etmektir. Maliye Bakanlığı matbaanın anlaşmalı matbaa şartlarını yerine getirdiğini gördüğünde, matbaadan teminat mektubu alır ve artık matbaa, “anlaşmalı matbaa” ünvanını almış olur.

Anlaşmalı Matbaa Hangi Evrakları Basabilir?

 • Fatura
 • Adisyon
 • Gider Pusulası
 • Sevk İrsaliyesi
 • Taşıma İrsaliyesi
 • Perakende Satış Fişi
 • İrsaliyeli Fatura
 • Serbest Meslek Makbuzu
 • Müstahsil Makbuzu
 • Yolcu Bileti
 • Bilet
 • Reçete
 • Günlük Müşteri Listesi
 • Yolcu Listesi
 • Ambar Tesellüm Fişi

Bu gibi evrakların tümü anlaşmalı matbaa aracılığıyla basılabilir. Bu evrakların basılabilmesi için vergi levhası fotokopisi, kişi ise nüfus cüzdanı, tüzel kişi ise imza sirküsünün fotokopisiyle birlikte anlaşmalı matbaaya gelinmesi gerekir. Ayrıca, bir anlaşmalı matbaa yalnızca hangi ilden onay almışsa, ancak o ilin sınırları içerisinde basım yapabilir. Bu duruma dikkat etmek gerekir çünkü Maliye Bakanlığı firma ya da şirketin bağlı olduğu il koduna göre işlem yapar, denetlemelerini bu il kodlu evraklara göre düzenler.