Sevk İrsaliyesi

sevk irsaliyesi

Sevk İrsaliyesi
Sevk irsaliyesi bir malın / ürünün taşınması, nakledilmesi sırasında düzenlenen irsaliyedir. Sevk irsaliyesi üzerinde taşınanın ne olduğu, miktarı veya kime ait olduğu gibi bilgiler vardır. Satılan mallara düzenlenebildiği gibi, satılmak üzere olan mallar için de düzenlenebilir. Sevk irsaliyesini malın taşınmasında sorumlu olan taraf; ya satıcı ya da alıcı düzenler.
Tüm diğer Maliye Bakanlığına bağlı resmi evraklar gibi sevk irsaliyesi de yasal olarak anlaşmalı matbaa tarafından bastırılır. Bunun dışında yapılan baskı işlemleri Maliye Bakanlığı tarafından kesin olarak yasaklanmış ve bu yasağı bozmanın da cezai karşılığı vardır.
Sevk irsaliyesinin belli kriterlerde baskısı gerçekleşebilir. Sevk irsaliyesi ölçüleri ve cilt adedi daha önceden Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.Bu kriterler dışında sevk irsaliyesi basmak doğru olmadığı gibi, geçersiz de sayılır. Çünkü sevk irsaliyesi resmi bir evraktır.

Sevk İrsaliyesi Nasıl Düzenlenir?
Sevk irsaliyesi en az 3 nüsha halinde, üzerinde düzenlenme tarihi ve sevk tarihi ayrı ayrı olacak şekilde düzenlenmek zorundadır. Ayrıca, adres, kişisel bilgiler ve vergi no gibi ibarelerin de olması gerekir.
Sevk irsaliyesi 3 nüshadan az düzenlendiği takdirde geçersizdir. Hazırlanan bu 3 nüshadan 2 tanesinin taşınma sırasında taşıyanın yanında bulunması zorunluluğu vardır. Sevk irsaliyesi üzerinde mutlaka satıcının, taşıyanın ve alıcının imzası olmalıdır.